Cuvinte de-altădată

Acoperi – a duce la îndeplinire: svatul Domnii Lui să-l poată acoperi cum mai pre lesne.
Acoperit – ipocrit: când vă postiţi nu fiţi ca acoperiţii ce se întristează; acoperitu e şi hitlean.
Adauge – a se apropia de cineva: cade-ne-se noao cătră milostivul Domn cu ragăciune să ne adugem.
Aducere – ofrandă: aducere n-ai vrutu.
Adunat – adunare: adunatele fariseilor; teritoriu, domeniu: puse giudeţ în totu adunatul său.
Adunătură – adunare, consiliu: acoperi-me de adunătura hicleanilor.
Apăra – a reţine, a impiedica, a interzice: fu oprit şi apărat a striga; a dojeni: începu a apăra lui.
Apărat – dojană: de apăratul tău fugi-vor.
Ascuţit – tăis: mai tare ca o spadă cu doao ascuţite.
Asupri – a împrumuta cu camătă: cum am putea prăznui ceia cu iubirea argintului şi luînd camete şi asuprind cu nedreptate?
Asuprit – mai mult decât e necesar, supraabundent: mîncări asuprite.
Asupritoriu – cămătar.
Beznă – prăpastie, abis: de bezdnele pământului scosu-me-ai; iad: se-au temut că va tremete pre ei în beznă.
Birui – a domni: birui-va dela mare pînră la mare.
Biruitoriu – suveran, domn.
Boiereasă – femeie: jidovii învăţară boeresele cinstite şi dulci în obraz; fată tânără: venit-au o boereasă [fecioara sfînta Vineri] în cetate.
Bolovan – idol: se ruşinedze-se toţi ce închină-se bolvanilor.
Brîncă – mână: înainte-i duseră darurele în casă întru brînci-ş.
Cătuşe – ancoră: din nasulu corabieei lepădară patru cătuşi.
Cerca – a căuta: în rîndul lumiei să cerce veseliia veacului.

(Română de secol XVI, cf. Ovid Densusianu, Histoire de la langue roumaine.)

Publicitate

6 gânduri despre „Cuvinte de-altădată

  1. Asadar, se vede necesitatea unui mic glosar pentru talmacirea acestor termeni inediti in lb.romana de azi. In engleza (si nu numai) exista acei „prieteni falsi” ca de exemplu „library” care nu e… nicidecum „librarie” ci….”biblioteca”….Limba este vie, sensibila la evolutia societatii, se imbogateste cu termeni si, treptat, mai si pierde din cei activi care….ruginesc si pe care suntem datori sa-i punem la….conservare

  2. Unele parcă-s reduse rău. Asupritoriu n-o fi însemnat doar cămătar… Însă îmi place că a apăra avea sensul de interzicere, care încă mai există în franceză. Foarte interesant!

  3. Nu stiam ca la „alerga” se folosea in varianta mai veche verbul „a cure”,de la „correre” latinesc. :-))

Comentariile nu închise.