Index ortografic

Nu sunt şi n-am fost vreodată profă de română.
N-am nici o diplomă-ţidulă-certificat într-ale limbii române. Doar o diplomă de bac (nici măcar filologic), şi aia cu – parcă – 8,50 la română.
Blogul ăsta e doar un hobby. Aşa cum unii meşteresc Turnul Eiffel din fire de păr de muscă, eu mă distrez scriind pe net despre orori (ne)ortografice. Ceea ce nu mă face vreo specialistă în domeniu. Prin urmare nu pune bază pe ce zic eu aici, du-te personal la DOOM2, la DEX, la îndreptar, la Ştefania Popescu, la Mioara Avram, la Gramatica Academiei. La gramatica de-a cincea. La rubrica de consultanţă a Institutului de Lingvistică. Pentru că, după cum a observat deja Gogu, blogul ăsta e cu greşeli. Gogu, deşi a remarcat pe bună dreptate că-s cam tufă, mă citeşte pentru că (doar) aşa se simte şi el deştept. Dar tu, dacă nu eşti Gogu şi vrei să-nveţi să scrii corect, nu sta aiurea pe net, PUNE MÂNA PE CARTE!

_________________________________________

î sau â?

-ţi, cu liniuţă şi fără

“20 ani” sau “20 de ani”?

A

„abia” sau „abea”?

„abţin” sau „apţin”?

„aceea” sau „aceia”?

„aceeaşi” sau „aceeiaşi”?

„aceeaşi” sau „aceiaşi”?

„aceleiaşi” sau „aceleaşi”?

„aceleiaşi” sau „aceleeaşi”?

„aduce-ţi” sau „aduceţi”?

„aduţi” sau „adu-ţi”?

„afli” sau „aflii”?

„aflo” sau „afl-o”?

„a agreea” sau „a agrea”?

„agreat” sau „agreeat”?

„agrează” sau „agreează”?

„agreaţi” sau „agreeaţi”?

„agreem” sau „agreăm”?

„ai” sau „a-i”?

„să aibă” sau „să aibe”?

„să aibă” sau „să aivă”?

„ajungeţi” sau „ajunge-ţi”?

„ajunsesem” sau „ajunseserăm”?

„albaştri” sau „albaştrii”?

„altădată” sau „altă dată”?

„am” sau „a-m”?

„ambi” sau „ambii”?

„a apărea” sau „a apare”?

„ar apărea” sau ar apare”?

„va apărea” sau „va apare”?

„apendice” sau „apendic”?

„aranjază” sau „aranjează”?

„arpagic” sau „arbagic”?

„aş” sau „aşi”?

„aşi” sau „a-şi”?

„aşează” sau „aşază”?

„aşteptaţi” sau „aştepta-ţi”?

„aţi” sau „a-ţi”?

„au” sau „a-u”?

„avertizment” sau „avertisment”?

„avu” sau „avuse”?

„avui” sau „avusei”?

B

„băgaiaş” sau „băga-i-aş”?

„băgaleaş” sau „băga-le-aş”?

„băgamiaş” sau „băga-mi-aş”?

„băgavaş” sau „băga-v-aş”?

„băgaţiaş” sau „băga-ţi-aş”?

„băteţi” sau „bateţi”?

„Bucureştiul” sau „Bucureştii”?

„bucuri” sau „bucurii”?

„bun simţ” sau „bun-simţ”?

„bunici” sau „bunice”?

C

„ca” sau „c-a”?

„a cade” sau „a cădea”?

„cai” sau „c-ai”?

„cam” sau „c-am”?

„camionagii” sau „camionagiii”?

„car” sau „c-ar”?

„care” sau „pe care”?

„c-au” sau „cau”?

„c-aţi” sau „caţi”?

„căci” sau „că-ci”?

„cădem” sau „cadem”?

„cădeţi” sau „cadeţi”?

„cea” sau „ce-a”?

„cearceaf” sau „cearşaf”?

„ce e cu” sau „ce sunt cu”?

„cei” sau „ce-i”?

„cel” sau „ce-l”?

„celebri” sau „celebrii”?

„îmi cer scuze” sau „îţi cer scuze”?

„cheltuiesc” sau „cheltui”?

„cheltuieşte” sau „cheltuie”?

„chibrite” sau „chibrituri”?

a chinui

„chinuiesc” sau „chinui”?

„chinuieşte” sau „chinuie”?

„să chinuiască” sau „să chinuie”?

„chitare” sau „chitări”?

„chiulangii” sau „chiulangi”?

„citi” sau „citii”?

„climă” sau „vreme”?

„clujean” sau „clujan”?

„să coasă” sau „să coase”?

„confirmaţi” sau „confirma-ţi”?

„confirmaţi-mi” sau „confirma-ţi-mi”?

„confirmă-ţi” sau „confirmăţi”?

„congresmen” sau „congresman”?

„continui” sau „continuu”?

„să continue” sau „să continuie”?

„copii” sau „copiii”?

„copiează” sau „copiază”?

„coşciuguri” sau „coşciuge”?

„a crea” sau „a creea”?

„creat” sau „creeat”?

„crează” sau „creează”?

„creeare” sau „creare”?

„creem” sau „creăm”?

„creerea” sau „crearea”?

„creerii” sau „creării”?

„crotali” sau „crotalii”?

„cunoştinţe” sau „cunoştiinţe”?

D

„da capo” sau „d’a capo”?

„dac-a”

„dac-ai”

„dac-am”

„dac-ar”

„dac-au”

„dac-aş”

„dac-aţi”

„dac-o”

„dac-oi”

„dac-om”

„dac-or”

„dac-oţi”

„darămite” sau „dară-mi-te”?

„da-ţi-aş” sau „daţi-aş”?

„dăi” sau „dă-i”?

„dă-ţi” sau „daţi”?

„dea” sau „de-a”?

„de aceea” sau „deaceea”?

„de-a mea” sau „de-ale mele”?

„de-a-n boulea” sau „deamboulea”?

„de-a-n picioarelea” sau „deampicioarelea”?

„de-a-n pulea” sau „deampulea”?

„de-ai mei” sau „de-al meu”?

„de asemenea” sau „deasemenea”?

„deasupra” sau „de-asupra”?

„decât” sau „de cât”?

„decât” sau „doar”?

„dedesubt” sau „dedesupt”?

„de fel” sau „defel”?

„de loc” sau „deloc”?

„demult” sau „de mult”?

„deodată” sau „de-o dată”?

„deranjază” sau „deranjează”?

„desconspiră” sau „deconspiră”?

„deseară” sau „diseară”?

„deşi” sau „deşii”?

„detalii” sau „detali”?

„detaliile” sau „detalile”?

„deţii” sau „deţi”?

„devii” sau „devi”?

„dezăpezire” sau „deszăpezire”?

„a dezăpezi” sau „a deszăpezi”?

„din” sau „dintre”?

„din afară” sau „dinafară”?

„dinainte” sau „dinnainte”?

„dinapoi” sau „dinnapoi”?

„doi” sau „două”?

„doi i” sau „doi de i”?

„doljean” sau „doljan”?

„dorii” sau „dori”?

„douăsprezece mii” sau „doisprezece mii”?

„dute” sau „du-te”?

„nu duce” sau „nu du”?

„duceţi-vaţi” sau „duceţi-v-aţi”?

„duceţi-vă” sau „duce-ţi-vă”?

E

„epopeii” sau „epopeei”?

„escroc” sau „excroc”?

„euro”

„expropiere” sau „expropriere”?

„extratereştri” sau „extratereştrii”?

F

„nu face” sau „nu fă”?

„faceţi-vă” sau „făceţi-vă”?

„făceţi” sau „faceţi”?

„făte” sau „fă-te”?

„feri-m-ar” sau „ferim-ar”?

„fi” sau „fii”?

„fii” sau „fiii”?

„a fi” sau „a fii”?

„ar fi” sau „ar fii”?

„aş fi” sau „aş fii”?

„pare a fi” sau „pare a fii”?

„pot fi” sau „pot fii”?

„poţi fi” sau „poţi fii”?

„nu fi” sau „nu fii”?

„să fii” sau „să fi”?

„să nu fii” sau „să nu fi”?

„va fi” sau „va fii”?

„fi-i-ar”

„fi-le-ar”

„fi-mi-ar”

„fi-ne-ar”

„fi-v-ar”

„fi-ţi-ar”

„fiţi” sau „fi-ţi”?

„fir-ar” sau „fi-r-ar”?

„fobi” sau „fobii”?

„fu” sau „fuse”?

„fui” sau „fusei”?

„furtunuri” sau „furtune”?

„futu-i” sau „futui”?

G

„gândeş-te-te” sau „gândeşte-te”?

„gentlemani” sau „gentlemeni”

„ghiaţă” sau „gheaţă”?

„greşeală” sau „greşală”?

H

„hambalist” sau „handbalist”?

„Hurmuzachii” sau „Hurmuzachi”?

I

„i” – „ii” – „iii”

„ia” sau „i-a”?

„să iasă” sau „să iese”?

„i-aş” sau „i-aşi”?

„Iaşiul” sau „Iaşii”?

„ia-ţi” sau „i-aţi”?

„iau” sau „i-au”?

„ideii” sau „ideei”?

„identic” sau „indentic”?

„iede” sau „ieze”?

„ii” sau „i-i”?

„i-l” sau „il”?

„iluştri” sau „iluştrii”?

„imputa” sau „inputa”?

„informeazăte” sau „informează-te”?

„inimei” sau „inimii”?

„intri” sau „intrii”?

„introdu” sau „introduce”?

„introduceţi” sau „introduce-ţi”?

„io” sau „i-o”?

„io-te” sau „iote”?

„io-te-mă” sau „iote-mă”?

„iote-mă” sau „uite-mă”?

„iubito” sau „iubit-o”?

Î

„îl” sau „î-l”?

„îmi” sau „î-mi”?

„în afară” sau „înafară”?

„înainte” sau „înnainte”?

„înapoi” sau „înnapoi”?

“a încălzii” sau “a încălzi”?

„încontinuu” sau „în continuu”?

„încunoştinţare” sau „încunoştiinţare”

„încurajează” sau „încurajază”?

„înfurii” sau „înfuri”?

„ei se înghesuie” sau „ei se înghesuiesc”?

a înmii

„înmii” sau „înmiii”?

„a înnebuni” sau „a înebuni”?

„a înnegri” sau „a înegri”?

„înnot” sau „înot”?

„a înnota” sau „a înota”?

„înpreună” sau „împreună”?

„înscri” sau „înscrii”?

„însăşi” sau „înseşi”?

„înseşi” sau „însele”?

„însumi” sau „însămi”

„însuşi” sau „înşişi”?

„însuşi” sau „însăşi”?

„înşală” sau „înşeală”?

„îşi” sau „î-şi”?

„a întări” sau „a întării”?

„întâi” sau „întâia”?

„întârzi” sau „întârzii”?

„întradevăr” sau „într-adevăr”?

„într-însa”

„într-însele”

„într-însul”

„într-înşii”

„într-o” sau „întro”?

„întrucât” sau „întru cât”?

„întrucâtva” sau „întru câtva”?

„într-un” sau „întrun”?

„într-una” sau „întruna”?

„îţi” sau „âţi”?

„îţi” sau „î-ţi”?

„învie” sau „înviază”?

K

„kilometrii” sau „kilometri”?

L

„la” sau „l-a”?

„l-ai” sau „lai”?

„lasă-ţi” sau „lăsaţi”?

„lăcaşe” sau „lăcaşuri”?

„lăsat-o” sau „lăsato”?

„limbi” sau „limbii”?

„limbii” sau „limbei”?

„luntri” sau „luntrii”?

M

„m-a” sau „ma”?

„machiază” sau „machiează”?

„maeştri” sau „maeştrii”?

„mai” sau „m-ai”?

„maică-mii” sau „maică-mi”?

„maică-tii” sau „maică-ti”?

„maieu” sau „maiou”?

„m-am” sau „mam”?

„mamă-ti” sau „mamă-tii”?

„m-ar” sau „mar”?

„m-aş” sau „maş”?

„maţi” sau „m-aţi”?

„m-au” sau „mau”?

„maxim” sau „maximum”?

„mă-ti” sau „mă-tii”?

„mândri” sau „mândrii”?

„medicinii” sau „medicinei”?

„membri” sau „membrii”?

„mesh” sau „mash”?

„metri” sau „metrii”?

„m-i” sau „mi”?

„mi-a” sau „mia”?

„mi-ai” sau „miai”?

„mi-am” sau „miam”?

„mi-ar” sau „miar”?

„mi-aş” sau „miaş”?

„mi-aţi” sau „mia-ţi”?

„mi-aţi” sau „miaţi”?

„mi-au” sau „miau”?

„mi-e” sau „mie”?

„mi-l” sau „mil”?

„mi-o” sau „mio”?

„mi-oi” sau „mioi”?

„mi-or” sau „mior”?

„mi-oţi” sau „mioţi”?

„mie” sau „m-ie”?

„mii” sau „mi”?

„mii” sau „mi-i”?

„mingi” sau „mingii”?

„miniştri” sau „miniştrii”?

„minute” sau „minuturi”?

„mio” sau „mi-o”?

„mişto”

„m-o” sau „mo”?

„m-or” sau „mor”?

„moi” sau „m-oi”?

„moli” sau „molii”?

„monede” sau „monezi”?

„m-oţi” sau „moţi”?

„muncii” sau „munci”?

„muri” sau „murii”?

N

„n-a” sau „n-a”?

„n-ai” sau „nai”?

„n-am” sau „nam”?

„n-ar” sau „nar”?

„n-are” sau „nare”?

„n-aş” sau „naş”?

„n-aţi” sau „na-ţi”?

„n-au” sau „nau”?

„na-vă” sau „navă”?

„n-aveţi” sau „naveţi”?

„ne-am” sau „neam”?

„Neandertal” sau „Neanderthal”?

„negri” sau „negrii”?

„ne la locul lui” sau „nelalocul lui”?

„neo” sau „ne-o”?

„nevesti-mii” sau „nevesti-mi”?

„nevesti-sii” sau „nevesti-si”?

„nici un” sau „niciun”?

„nici unul” sau „niciunul”?

„nicicând” sau „nici când”?

„nicicum” sau „nici cum”?

„niciunde” sau „nici unde”?

„nivele” sau „niveluri”?

„n-o” sau „no”?

„noi” sau „n-oi”?

„noi-nouţi” sau „nou-nouţi”?

„noii veniţi” sau „nou-veniţii”?

„n-om” sau „nom”?

„n-or” sau „nor”?

„n-oţi” sau „noţi”?

„noştri” sau „noştrii”?

„nou-născut” sau „nounăscut”?

„nou-născuţi” sau „noi-născuţi”?

„noutăţi” sau „noutăţii”?

„nu-i” sau „nui”?

„nul” sau „nu-l”?

„numai” sau „nu mai”?

„nu-mi” sau „numi”?

„nu-s” sau „nus”?

„nu-şi” sau „nuşi”?

„nu-ţi” sau „nuţi”?

O

„o să” sau „or să”?

„oferii” sau „oferi”?

„ouăle” sau „ouălele”?

„ouălor” sau „ouălelor”?

P

„palavragii” sau „palavragiii”?

„parametri” sau „parametrii”?

„parteneri” sau „partenerii”?

„piersici” sau „piersice”?

„pieţei” sau „pieţii”?

„plângeţi” sau „plânge-ţi”?

„plăcea” sau „place”?

„a plăcea” sau „a place”?

„ar plăcea” sau „ar place”?

„va plăcea” sau „va place”?

„pomanagii” sau „pomanagiii”?

„portocalii” sau „portocaliii”?

„prezumpţie” sau „prezumţie”?

„preşidinţie” sau „preşedinţie”?

a prii

„prii” sau „priii”?

„primul-ministru” sau „prim-ministrul”?

„în ceea ce priveşte” sau „în ceea ce privesc”?

„profile” sau „profiluri”?

„profitaţi” sau „profita-ţi”?

„prompt” sau „promt”?

„promptitudine” sau „promtitudine”?

„proprietar” sau „propietar”?

„proprii” sau „propriii”?

„a protesta împotrivă”

„proxenitism” sau „proxenetism”?

„pun” sau „p-un”?

„punem” sau „pune-m”?

„puneţi” sau „pune-ţi”?

a pustii

„pustii” sau „pustiii”?

„puteţi” sau „pute-ţi”?

„părea” sau „pare”?

R

„rată de promovabilitate” sau „rată de promovare”?

„rămâneţi” sau „rămâne-ţi”?

„răsfaţăţi” sau „răsfaţă-ţi”?

„readuce-ţi” sau „readuceţi”?

„rea-voinţa” sau „reaua-voinţă”?

„regulei” sau „regulii”?

„remarce” sau „remarci”?

„remărci” sau „remarci”?

„repaus” sau „repaos”?

„repondent” sau „respondent”?

„reuşi” sau „reuşii”?

„a reuşi” sau „a reuşii”?

„aş reuşi” sau „aş reuşii”?

„voi reuşi” sau „voi reuşii”?

„revin-o” sau „revin-o”?

„robineţi” sau „robinete”?

„roşii” sau „roşiii”?

„rovinietă” sau „rovignietă”?

S

„sa” sau „s-a”?

„sacoşi” sau „sacoşe”?

„salariu” sau „salar”?

„s-ar” sau „sar”?

„sau” sau „s-au”?

„săi” sau „să-i”?

„să-şi” sau „săşi”?

„schelete” sau „scheleţi”?

„scri” sau „scrii”?

„scrie-ţi” sau „scrieţi”?

„scrutinuri” sau „scrutine”?

„servici” sau „serviciu”?

„servii” sau „servi”?

„sfătui” sau „sfătuiesc”?

„sfătuie” sau „sfătuieşte”?

a se sfii

„sfii” sau „sfiii”?

„a simpţi” sau „a simţi”?

„simpt” sau „simt”?

„simpte” sau „simte”?

„simptome” sau „simtome”?

„socri” sau „socrii”?

„spargeţi” sau „sparge-ţi”?

„speri” sau „sperii”?

„spuneţi” sau „spune-ţi”?

„spălaţi” sau „spăla-ţi”

„subliniează” sau „subliniază”

„se succed” sau „se succedă”?

„succese” sau „succesuri”?

„sunt” sau „sânt”?

„super reducere” sau „superreducere”?

„suplimenţi” sau „suplimente”?

„suporţi” sau „suporturi”?

„surorii” sau „sorei”?

Ş

„să ştampileze” sau „să ştampilească”?

„şti” sau „ştii”?

„ştii” sau „şti”?

„a şti” sau „a ştii”?

„ar şti” sau „ar ştii”?

„nu ştii” sau „nu şti”?

„să ştii” sau „să şti”?

„ştiţi” sau „şti-ţi”?

„va şti” sau „va ştii”?

T

„talk-show” sau „tocşou”?

„te-a” sau „tea”?

„te-ai” sau „teai”?

„te-am” sau „team”?

„te-ar” sau „tear”?

„te-au” sau „teau”?

„te-aş” sau „teaş”?

„te-o” sau „teo”?

„te-oi” sau „teoi”?

„te-om” sau „teom”?

„te-or” sau „teor”?

„tigri” sau „tigrii”?

„timişean” sau „timişan”?

„tinichigii” sau „tinichigiii”?

„transmiteţi” sau „transmite-ţi”?

„să-mi transmiteţi” sau „să-mi transmite-ţi”?

„transporturi” sau „transpoarte”?

„a trăi” sau „a trăii”?

„aş trăi” sau „aş trăii”?

„voi trăi” sau „voi trăii”?

„a trebui” sau „a trebuii”?

„ar trebui” sau „ar trebuii”?

„trebui” sau „trebuii”?

„trebuie” sau „trebuiesc”?

„trebuia” sau „trebuiau”?

„va trebui” sau „vor trebui”?

„să trimită” sau „să trimeată”?

„trimite-i-le” sau „trimiteile”?

„trimite-ţi” sau „trimiteţi”?

Ţ

-ţi, cu liniuţă şi fără

„ţi” sau „ţii”?

„ţii” sau „ţi-i”?

„ţi-am” sau „ţiam”?

„ţigare” sau „ţigară”?

„ţio” sau „ţi-o”?

U

„ultimile” sau „ultimele”?

„umpic” sau „un pic”?

a abdata” sau “a updata”?

„uşe” sau „uşă”?

V

„va” sau „v-a”?

„vage” sau „vagi”?

„v-aş” sau „v-aşi”?

„v-aţi” sau „va-ţi”?

„v-aţi” sau „vaţi”?

„vehicul” sau „vehicol”?

„a veni” sau „a venii”?

„aş veni” sau „aş venii”?

„pot veni” sau „pot venii”?

„poţi veni” sau „poţi venii”?

„voi veni” sau „voi venii”?

„verificaţi” sau „verifica-ţi”?

„veţi”

„ve-ţi” sau „veţi”?

„vi” sau „v-i”?

„vi” sau „vii”?

„vi-am” sau „viam”?

„vii” sau „viii”?

„vi-i” sau „vii”?

„vi-le” sau „vi le”?

„viespi” sau „viespii”?

„viespile” sau „viespiile”?

„vino” sau „vin-o”?

„violet” sau „violetă”?

„virusuri” sau „viruşi”?

„vise” sau „visuri”?

„vo” sau „v-o”?

„v-o” sau „vi-o”?

„voi” sau „v-oi”?

„voiam” sau „vroiam”?

„voiam” sau „vream”?

„a vroi” sau „a voi”?

„vopsele” sau „vopseluri”?

„voştri” sau „voştrii”?

„vre-o” sau „vreo”?

„vre-un” sau „vreun”?

Z

„a zice” imperativ

„zi” sau „zii”?

„nu zice” sau „nu zi”?

„zile” sau „zi-le”?

(07/02/2012)

___________________________________

-ţi

al/a/ai/ale cărui/cărei/căror

adjectiv interogativ

adjectiv demonstrativ

adjectiv interogativ

adjectivul de întărire

apoziţie

articol hotărât

articolul posesiv genitival

însă (cu sau fără virgulă?)

â (cum se scrie â din tastatură)

î sau â? (când se foloseşte î, când se foloseşte â)

întrucât (cu sau fără virgulă?)

care vs ce

categorii gramaticale

caz

cezură

dativ

declinare

(Pagină în lucru.)

Publicitate

2 gânduri despre „Index ortografic

  1. O intrebare rapida: Cand utilizam forma B-dul in scrierea unei adrese, aceasta trebuie insotita de „.” ? Multumesc anticipat!

  2. Locu’ de-ntrebat e la Loc de-ntrebat, nu la index.

    Nu prea-nţeleg întrebarea. Adică dacă pun între ghilimele numele străzii? De genu’ Str. „Icsulescu”, Bd. „Icsulescu”? De când şi până când?! E prima oară când aud aşa ceva.

    Plus că nici forma aia cu B-dul nu-mi place. Habar n-am dacă-i „corectă” au ba, da-mi sună prost.
    Zi-i Bd. Icsulescu, că-i mai sigur.

    (Da’ o să mă uit prin cele cărţi, să văd dacă găsesc ceva.)

Comentariile nu închise.