Posts Tagged ‘„băgaleaş” sau „băga-le-aş”?’

Regula zilei: băga-mi-aş, băga-ţi-aş, băga-i-aş, băga-v-aş, băga-le-aş

24/02/2011

Băga-mi-aş, inversiune de la mi-aş băga.
Băga-ţi-aş, inversiune de la ţi-aş băga.
Băga-i-aş, inversiune de la i-aş băga.
Băga-v-aş, inversiune de la v-aş băga.
Băga-le-aş, inversiune de la le-aş băga.

Să înjuraţi bine!

Reclame