Posts Tagged ‘„deranjază” sau „deranjează”?’

Do not disturb!

30/09/2011

Dacă doriţi să deranjeaţi ca să cumpăreaţi şi să discuteaţi uşor preţul Toaregului, daţi-mi un semn pe mail, să vă dau număru’ de telefon al omului. (Pot să vi-l dau şi ca să deranjaţi pur şi simplu, fără să cumpăraţi.)

Copii, noi spunem şi scriem deranjaţi, de la radicalul deranj şi terminaţia aţi, ca lucraţi, de la radicalul lucr şi terminaţia aţi.

lucr+ez – deranj+ez
lucr+ezi – deranj+ezi
lucr+ează – deranj+ează
lucr+ăm – deranj+ăm
lucr+aţi – deranj+aţi
lucr+ează – deranj+ează

La fel: a aranja (aranjaţi), a încuraja (încurajaţi), a descuraja (descurajaţi), a angaja (angajaţi), a menaja (menajaţi), a amenaja (amenajaţi); a (se) furişa (furişaţi), a trişa (trişaţi), a înfăşa (înfăşaţi), a îngrăşa (îngrăşaţi), a înfăţişa (înfăţişaţi).

Spre deosebire de aşază (a aşeza), înşală (a înşela), deşală (a deşela), deşartă (a deşerta), şade (a şedea).

A vs EA: înşală, aşază, greşeală, deranjează, furişează, trişează.

Regula zilei: înşală, aşază; greşeală, trişează, angajează, aranjează

16/02/2011

Înşa, cu a, de la radicalul înşal- şi terminaţia –ă.
Verbul a înşela suferă o alternanţă fonetică în radical în timpul conjugării: înşel- > înşal- (ca la cânt > cânţ, de exemplu).

a, cu a, de la radicalul aşaz- şi terminaţia .
A aşeza suferă şi el alternanţă fonetică în radical:ez– > az-.

Dar:

Greşea, de la radicalul greş- şi terminaţia -eală.
Aranjea, de la radicalul aranj- şi terminaţia -ează.
La fel: deranjea, angajea, trişea, furişea.

Regula fiind că după j şi ş în interiorul radicalului scriem a, nu ea. Dacă radicalul se termină în j sau ş, putem adăuga terminaţii cu -ea-.

Detalii despre -A- şi -EA-, aici.
Despre unele alternanţe fonetice, aici.

A vs EA: înşală, aşază, greşeală, deranjează, furişează, trişează

08/03/2010

Discutând noi p-aici despre înşală & aşază, a apărut de vreo câteva ori prin comentarii observaţia că „nouă profu’ ne-a zis că după ş şi j vine a, nu ea„, chestie care m-a descumpănit, că dacă după j şi ş nu vine ea, atunci de ce scriem deranjează & aranjează, îngrijească, păşească, ieşea?!

Acu’ m-am dumirit.

Regula aia e adevărată, da’ numa’ pe jumătate. Adică e nevoie de o completare: după j şi ş scriem a, nu ea, în interiorul rădăcinii cuvintelor.

Pentru că dacă, de exemplu, e un verb de conjugarea I al cărui radical se termină în j sau ş, o să capete -ea, dacă terminaţia are -ea-.

Adică:

a. înşa, aşa, pentru că radicalul e înşal-, aşaz-, şi, cum ziceam mai sus, punem a, nu ea.

b. aranjează, deranjează, furişează, menajează, trişează, înfăţişea, pentru că radicalul (aranj-, deranj-, furiş-, menaj-, triş-, înfăţiş-) se termină în j- sau ş-, după care vine terminaţia de indicativ prezent ea. Sau: îngrijească, veştejească, oblojească (îngrij-, veştej-, obloj- +ească); ieşea, păşea (ieş-, păş– + -ea) Tot aici intră şi greşea, pentru că -eală e sufix. Adică radical în ş + -eală.

Cf. Mioara Avram – Ortografie pentru toţi. 30 de dificultăţi, ediţia a doua, ed. Litera Internaţional, Bucureşti – Chişinău, pp.10, 12.

1. j, ş + a, în interiorul radicalului

2. radical terminat în j, ş + ea din afix (sufix, desinenţă)

Aşază / vs / Aranjează

17/01/2010

Eh?
De ce unu-i cu e şi unu-i fără e?

Explicasem aici despre înşală şi aşază şi de ce n-au -e-.

Car’ va să zică:

A aşeza se conjugă pe modelul a cânta, adică terminaţiile Ø, -i, -a, -ăm, -aţi, -ă adăugate la radicalul aşez- (care la persoana a III-a sg. şi pl. devine az-):
aşez, aşez/i, aşaz/ă, aşez/ăm, aşez/aţi, aşaz/ă.

A aranja (şi a deranja, a încuraja, a descuraja) se conjugă după modelul a lucra, adică terminaţiile -ez, -ezi, -ează, -ăm, -aţi, -ează adăugate la radicalul aranj- (care nu suferă modificări):
aranj/ez, aranj/ezi, aranj/ează, aranj/ăm, aranj/aţi, aranj/ează.

Adică aranjează are -e- pentru că vine din terminaţia ează. Aşază n-are -e-, pentru că radicalul e aşaz-, cu -a-, iar terminaţia e – deci nu-i nici un -e- pe-acolo.

_________________

Vezi și:
A vs EA: înşală, aşază, greşeală, deranjează, furişează, trişează.
Deranjează. Aranjează.

Deranjează. Aranjează.

17/09/2009

cum e corect deranjaza sau deranjeaza
conjugarea vb a deranja

A deranja şi a aranja se conjugă ca a lucra.
Adică la radicalul lucr- / deranj- / aranj- se adaugă (la indicativ prezent) terminaţiile -ez, -ezi, -ează, -ăm, -aţi, -ează.

deranjez, aranjez, lucrez
deranjezi, aranjezi, lucrezi
deranjea, aranjea, lucrea
deranjăm, aranjăm, lucrăm
deranjaţi, aranjaţi, lucraţi
deranjea, aranjea, lucrea

____________________

Despre creează, agreează, aici.
Despre înşală, aşază, greşeală, aici.
Vezi şi A vs EA: înşală, aşază, greşeală, deranjează, furişează, trişează.