Câţi de i? Doi de i

”Construcţia cu de poate apărea şi la numeralele mai mici de douăzeci când acestea însoţesc substantive "metalingvistice", denumiri ale unor unităţi ale limbii (literă a alfabetului, cifră, cuvânt etc.): doi (de) i / trei (de) cinci etc.” (Academia Română, Institutul de Lingvistică ”Iorgu Iordan - Al. Rosetti” - Gramatica limbii române I, Cuvântul, Ed. Academiei … Citește în continuare Câţi de i? Doi de i

De ce are „mă-sii” doi (de) i

'Pen' că şi fetii tot doi de i are. Fată - fetei - fetii. Mă-sa - mă-sei - mă-sii. Mă-sei, da. Aşa înţelenise, de pustia de vreme, mai tot satul; şi aşa, hangiul venetic, bogat putred, să răsfoia în duhoarea de ţuică şi vin, pe când mama Stanca Kivuleasa stă mâhnită la gura sobei, mângâindu-şi … Citește în continuare De ce are „mă-sii” doi (de) i